O společnosti

BBC - Šoun s.r.o. je společností založenou v roce 1992 s účastí tradiční německé firmy Longyear , která se více než sto let zabývá diamantovými technologiemi. Od roku 1997 je již naše společnost ovládána  ryze českým kapitálem. Oborem podnikání je provádění speciálních stavebních prací s rozsahem působení nejen na českém trhu, ale také na trhu zahraničním, především v rámci EU. Společnost BBC - Šoun s.r.o. vznikla na základě dlouholetých zkušeností zakladatelů se stavebně rekonstrukční činností, získaných na stavbách v České republice, SRN i jinde v zahraničí. 

 

Původní činnost společnosti byla omezena pouze na provádění vrtacích a řezacích prací. S postupnou změnou trhu, s rostoucími požadavky, ale především díky vysoké flexibilitě společnosti došlo k rozšíření portfolia. Díky integraci vrtacích a řezacích prací do dalších činností nabízíme nyní komplexní řešení v oblastech: demolic, kotvení konstrukcí chemickými i mechanickými kotvami, ošetření podlahových povrchů, injektáží, hydroizolací.

 

Profesionální přístup

Základní filozofií naší společnosti je zaměření se na maximální spokojenost zákazníka. Mnohdy vysoká náročnost poptávaných prací vyžaduje individuální přístup ke klientovi. Preferujeme osobní kontakt se zákazníkem spojený s prohlídkou místa realizace. Kvalifikovaný zástupce naší firmy je potom schopen nabídnout zákazníkovi optimální řešení vzhledem k jeho požadavkům. Konzultací vhodného způsobu řešení s následným využitím našich služeb jsme schopní klientovi ušetřit mnohdy zbytečné alternativní náklady a přitom plně uspokojit i vysoké nároky.

 

Záruka prvotřídní technologie

V oblasti technologií spolupracujeme výhradně s předními dodavateli diamantové techniky na trhu. Pracujeme se strojním vybavení značek Cedima, Hydrostress, Cardi, Weka a další, které představují špičku v oboru. Samotné základní přínosy technologie jako jsou bezprašnost a absence otřesů jsou tak ještě umocněny vysokou přesností prováděných prací, maximální efektivitou a minimální časovou náročností.

Projekt "Vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí
a dovedností zaměstnanců BBC - Šoun s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.

Náplní projektu je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, napříč společností BBC - Šoun s.r.o. a jeho partnera.