Řezání lanovými pilami

Řezání lanovými pilami je moderní, vysoce efektivní technologií pro řezání stavebních konstrukcí. „Nekonečné“ diamantové lano tažené systémem kladek umožňuje řezat stavební konstrukce a materiály neomezené tloušťky a velikosti s libovolným vyztužením. Limitujícím faktorem při dělení konstrukcí je výsledná hmotnost a rozměry jednotlivých dílů, u nichž musí být zajištěna možnost manipulace s následnou likvidací, odvozem apod.

Řezání diamantovým lanem lze použít v těžko přístupných místech, ve výškách a ve všech potřebných polohách. Variabilitu zajišťuje systém kladek nastavitelných ve směru řezu. Tato technologie je vhodnou alternativou pro demolice tam, kde není možné využít klasických postupů likvidace.

Služby_tabs

Projekt "Vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí
a dovedností zaměstnanců BBC - Šoun s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.

Náplní projektu je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, napříč společností BBC - Šoun s.r.o. a jeho partnera.