Výstavba silničního okruhu kolem Prahy - Most přes Lochkovské údolí

Místo realizace: 
Lochkov
Popis prací: 

Postupné rozřezávání dutých pomocných pilířů (výška 50m) sloužících pro vysunutí ocelové mostní konstrukce, postupná demontáž jednotlivých bloků o hmotnosti 10 t do dutiny pilíře, následně rozdrcení a recyklace bloků. Po odřezání 1/4 výšky pilíře dokončení demolice těžkou strojní technikou (demoliční hydraulické nůžky)

Kraj: 
Hlavní město Praha
Termín dokončení: 
Červen, 2010
Investor: 
Galerie: 
Výstavba mostu přes Lochkovské údolí
Výstavba mostu přes Lochkovské údolí
Výstavba mostu přes Lochkovské údolí
Detail vysunuté ocelové konstrukce
Vyřezávání technologického otvoru v plášti pilíře pro vytahování demontovaných bloků
Vyřezaný technologický otvor pro vytahování demontovaných bloků
Dutý pomocný pilíř připravený k demolici
Dutý pomocný pilíř připravený k demolici
Postupné odřezávání stěn pomocných pilířů stěnovými pilami
Postupné odřezávání stěn pomocných pilířů stěnovými pilami
Postupné odřezávání stěn pomocných pilířů stěnovými pilami
Postupné odřezávání stěn pomocných pilířů stěnovými pilami
Vytahování demontovaných bloků z dutiny pilíře
Vytahování demontovaných bloků z dutiny pilíře
Vytažené demontované bloky připravené k rozdrcení
Drcení demontovaných bloků pilíře
Výškový bagr s hydraulickými nůžkami připravený ke strojní demolici odřezaných pilířů
Příprava odřezaného pilíře ke strojní demolici výškovým bagrem
Strojní demolice odřezaného pilíře výškovým bagrem
Projekt "Vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí
a dovedností zaměstnanců BBC - Šoun s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.

Náplní projektu je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, napříč společností BBC - Šoun s.r.o. a jeho partnera.