Injektáže a mikroinjektáže

Jeden z nejefektivnějších postupů oprav trhlin a jiných poruch betonových konstrukcí. Pro injektování se používají hmoty na bázi cementových a epoxidových směsí. Nejvhodnější injektážní materiál je volen vždy dle požadavků na aplikaci. Výsledkem je funkční oprava s minimálním zásahem do původní konstrukce.

Služby_tabs

V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu.

Projekt "Vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí
a dovedností zaměstnanců BBC - Šoun s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.

Náplní projektu je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, napříč společností BBC - Šoun s.r.o. a jeho partnera.