Demolice staveb

Pro zajištění maximální efektivity demoličních prací je žádoucí provádět demoliční práce diamantovou technikou v součinnosti s těžkou strojní technikou. Technologie diamantového vrtání a řezání je vhodné použít pro dělení rozměrných objektů na menší bloky, zvláštního uplatnění se diamantové technice dostává v těžko přístupných místech, především ve výškách, úzkoprofilových místech a při vnitřních demolicích. Strojní technika je využívána především pro těžké demolice, manipulaci a dělení rozměrnějších částí demontovaného stavebního odpadu.

Služby_tabs

Projekt "Vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí
a dovedností zaměstnanců BBC - Šoun s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.

Náplní projektu je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, napříč společností BBC - Šoun s.r.o. a jeho partnera.