Broušení, frézování, leštění podlahových povrchů

Vysoká flexibilita technologie umožňuje provádět úpravu podlah v různých fázích životnosti. Pro odstranění hrubých nerovností se používají tvrdokovové frézy, broušením lze provádět odstraňování povrchových znečištění a přípravu před nanášením nového nátěru, leštění je potom používáno pro finální úpravu nových nebo zrekonstruovaných podlah.

Technologie je vhodná pro úpravu průmyslových podlah, skladovacích ploch, teras nebo podlah v obytných prostorách.

Broušením lze odstranit až 4mm vrstvu nežádoucího povrchu. Nástroje jsou nepřetržitě chlazeny vodou, čímž je zajištěna minimální prašnost a vysoká účinnost.

Technologie frézování umožňuje odfrézovat až 20mm vrstvu betonové podlahy. Frézování je vhodné pro odstranění hrubějších nerovností, protiskluzových drážek, zbytků spárovacích hmot, lepidel ad.

Leštění představuje metodu konečné úpravy betonových podlah. S využitím špičkové švédské technologie lze provádět broušení, leštění podlah včetně tónování barevnými odstíny.

 

Služby_tabs

V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu.

Projekt "Vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí
a dovedností zaměstnanců BBC - Šoun s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.

Náplní projektu je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, napříč společností BBC - Šoun s.r.o. a jeho partnera.