Kotvení konstrukcí chemickými a mechanickými kotvami

Kotvení konstrukcí lze provádět prostřednictvím mechanických, nebo chemických kotev. Výběr vhodného způsobu kotvení není exaktně určitelný, je třeba individuálního přístupu, odborného vyjádření, popřípadě statického posudku a použití systémového řešení.

Pro kotvení konstrukcí a aplikaci kotevního systému jsme plně proškoleni a certifikováni společností HILTI ČR.

V případě potřeby jsme schopni provést návrh kotevního systému na „klíč“ v součinnosti s projektantem společnosti HILTI, případně provést kontrolu správnosti návrhu.

Služby_tabs

V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu.

Projekt "Vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí
a dovedností zaměstnanců BBC - Šoun s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.

Náplní projektu je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, napříč společností BBC - Šoun s.r.o. a jeho partnera.